Inzamel actie in Oeganda

Inzamel actie in Oeganda

Inzamel actie in Oeganda

Hallo allemaal! We hebben ‘onze kinderen’ en de gemeenschap bezocht en hebben een prettig gesprek gehad met het schoolhoofd over hoe de zaken er nu voorstaan. De gemeenschap is nu zelf begonnen met fondsenwerving, ze willen heel graag dat we samenwerken. De rector vertelde ons dat de ouders 1.000.000ugx = 240 euro hadden ingezameld om bakstenen te kopen voor een tweede schoolgebouw, en dat ze in november een fondsenwervingsdag hopen te houden onder ouders en leden van de lokale overheid om geld in te zamelen voor meer bouwmaterialen zoals zand, en bakstenen die allemaal nodig zijn voor de constructie.

Speciale dank aan iedereen die met ons meevecht!